Ngrohje, Ventilim dhe Klimatizim

Sistemet e Ngrohjes, Ventilimit dhe Klimatizimit kanë rëndësi të veçantë në objektet rezidenciale si dhe në ato komerciale, pasi që kanë ndikim t ndikim të drejtpërdrejtë në rehatinë dhe eksperiencë të konsumatorëve. Këta faktorë si dhe rëndësia e kostos operuese me ndikim direkt në profitin e konsumatorit, janë gjithmonë kriteret e prodhimit nga prodhuesit me të cilët kemi bashkpunim.

 • Hotele, Spitale, Objekte Rezidenciale
 • Aeroporte, porte, stacione
 • Objekte Administrative, Zyre, Objekte Publike
 • Shkolla, Universitete
 • Qendra Tregtare, Qendra Konferencash, Qendra Argëtimi
 • Palestra Sportive

Proceset e ftohjes

Falë kombinimit të përvojës dhe zhvillimit të teknologjisë, kërkimeve innovative dhe zgjidhjeve të problemeve, inxhinierëve dhe prodhuesëve është arritur në prodhimin e paisjeve të veçanta për procese industrial dhe klimatizimin e ambienteve komerciale dhe industriale.

 • Proceset industrial në industrinë ushqimore,
 • Proceset industrial në industrinë e energjisë, metaleve, gomës,
 • Proceset industrial farmaceutike

Ftohje precize

Ftohja precise është klimatizim I veçantë për për hapësirat me pajisje të teknologjisë informative si qendra të të dhënave, dhoma të kompjuterëve, dhoma të serverëve, qendra telekomunikimi.

 • Qendra të dhënash & dhoma teknike
 • Laboratore
 • Stacione të telekomunikacionit

Na kontaktoni

EMRI *
MBIEMRI *
EMAIL ADRESA *
NUMRI I TELEFONIT

TITULLI

SI MUND TË JU NDIHMOJMË