Informacionet
  • Rr. Nebih Gashi, B4, Nr. 6,7
    Prishtinë 10000

  • +38344150950

  • +383 49 121 828

  • Hën – Premt. 9.00 – 18.00

EMRI *
MBIEMRI *
EMAIL ADRESA *
NUMRI I TELEFONIT

TITULLI

SI MUND TË JU NDIHMOJMË