Izolim Termik

Izolimi termik i rrjetit të gypave të ngrohjes dhe ftohjes dhe kanaleve të ventilimit, mundëson që uji apo ajri në sistemet e ventilimit të qëndrojë në temperaturën e dëshiruar. Në rast të mos izolimit atëher do të ketë humbje të energjisë në sistem, shfaqje të kondenzatit dhe rrjedhimisht do të nevojitet punë më e madhe dhe do të ketë shpenzime të panevojshme nga pajisjet.