Jet Fan Aksial

Sistemet e ventilimit me JetFan kryesisht gjejne zbatim tek ventilimi i garazhave, duke larguar tymin apo edhe gazerat e demshem si dhe vetem ventilimin e atyre hapesirave.

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit: 2394 m³/h-9260 m³/h

Jet Fan Radial

Sistemet e ventilimit me JetFan kryesisht gjejne zbatim tek ventilimi i garazhave, duke larguar tymin apo edhe gazerat e demshem si dhe vetem ventilimin e atyre hapesirave.

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit:3380 m³/h-10690 m³/h

Ventilator per largimin e tymit

Ventilatoret per largimin e tymit perdoren per pastrimin e ajrit te ndotur nga njerezit apo automjetet. Ajri i ndotur sillet ne piken e daljes me ndihmen e JetFan-eve apo kanaleve te ventilimit dhe me ane te ketyre ventilatoreve nxirret jashte.

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit:6000 m³/h-128000 m³/h