TK

Konvektorët e dyshemesë me konveksion natyral janë të projektuar si trupa ngrohës sekondar. Karakterizohen me qetësi të madhe gjatë punës, që I bën të përshtatshme për objekte rezidenciale. Instalohen në dysheme, afër dritareve apo dyerve apo hapësirat ku humbjet termike janë të larta. Përdoren si trupa ngrohës sekondarë duke mbuluar nevojat e pjesërishme termike, parandalim të kondenzimit në dritare, si dhe zvogëlimin e transmetimit të nxehtësisë me konveksion ne siperfaqet e ftohta.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje
❄️Ftohje

TKV

Konvektorët e dyshemesë me konveksion të detyruar (ventilator) janë të projektuar si trupa ngrohës primarë apo dhe sekondarë, në dhoma ku nevojitet ngrohja e shpejtë dhe kapacitet më I lartë I ngrohjes. Instalohen në dysheme, afër dritareve apo dyerve apo hapësirat ku humbjet termike janë të larta. Përdoren si trupa ngrohës sekonda duke mbuluar nevojat e pjesërishme termike, parandalim të kondenzimit në dritare, si dhe zvogëlimin e transmetimit të nxehtësisë me konveksion ne siperfaqet e ftohta.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje
❄️Ftohje

TK-S

Konvektorët e dyshemesë me konveksion natyral të projektuar si trupa ngrohës për hapësira me kushte lagështie më të lartë si; pishinat.
Instalohen në dysheme, afër dritareve apo dyerve apo hapësirat ku humbjet termike janë të larta.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje
❄️Ftohje

TKH

Konvektorët e dyshemesë për ftohje dhe ngrohje janë të projektuar si trupa ngrohës sekondar apo edhe primarë në ftohje dhe ngrohje. Efiçienca e tyre është mjaftë e lartë. Instalohen në dysheme, afër dritareve apo dyerve apo hapësirat ku humbjet apo fitimet termike janë të larta. Përdoren si trupa ngrohës sekonda duke mbuluar nevojat e pjesërishme termike, parandalim të kondenzimit në dritare, si dhe zvogëlimin e transmetimit të energjisë me konveksion ne siperfaqet e ftohta/ngrohta.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje
❄️Ftohje