Maxi-Split

Sistemet Maxi-Split janë sisteme të kondicionimit të ajrit, në të cilat disa njësi të brendshme mund të lidhen me vetëm një njësi të jashtme. Kombinimet mund të bëhen në lloje të njejta të njësive të brendshme si: murale, parapeti, kasetore, kanalore.
Kombinimet e mundshme: Njësi e jashtme : Njësi të brendshme (1:2; 1:3; 1:4;)