Pearl

Kondicioner ajri Pearl karakterizon thjeshtësia elegante në ngjyrë të bardhë pa shkëlqim dhe e pajisur me teknologjitë më të fundit në efiçiencën e energjisë dhe pastrimit të ajrit. Pearl ofron mbrojtje të lartë ndaj bakterieve dhe viruseve që gjenden në ajër përmes UV Lambës të integruar në pajisje së bashku me aftësinë e vetë-pastrimit dhe sterilizimit të vetë-pajisjes.
UVC Sterilisation, 56C Steri-Clean, Coanda Airflow, Vete-pastrim, Qetësi gjatë punës, Kontrollim permes telefonit, Inverter +, Instalim i lehtë, Medium punues ekologjik R32

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:2.8kW-5.2kW
❄️Ftohje:2.6kW-5kW

Kondicioner Kanalor
Slim

Kondicioner kanalor për montim në tavan

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:4kW-7.5kW
❄️Ftohje:3.5kW-7.1kW

Kondicioner kanalor Medium Pressure

Kondicioner kanalor me shtypje statike mesatare 150Pa

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:4kW-7.5kW
❄️Ftohje:3.5kW-7.1kW

Kondicioner ajri kasetorë

Kondicioner ajri kasetorë për montim në tavan

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:4kW-8kW
❄️Ftohje:3.5kW-7.1kW

Kondicioner Parapet

Kondicioner për montim në parapet

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:4kW-7.5kW
❄️Ftohje:3.5kW-7.1kW