Multi-Split

Sistemet Multi-Split janë sisteme të kondicionimit të ajrit, në të cilat disa njësi të brendshme mund të lidhen me vetëm një njësi të jashtme. Kombinimet mund të bëhen në lloje të ndryshme të njësive të brendshme si: murale, parapeti, kasetore, kanalore.
Kombinimet e mundshme: Njësi e jashtme : Njësi të brendshme (1:2; 1:3; 1:4; 1:5)

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:3kW-14kW
❄️Ftohje:2.5kW-12kW