Njësitë për trajtimin e ajrit (Klimakomora) janë pajisje për ventilim të hapësirave, ventilim me rikuperim, ngrohje, ftohje, pastrim të ajrit, kontrollim të lagështisë së ajrit.

CTA

Seria CTA mundeson forma te ndryshme: nje apo dy nivele, krah per krah, me dimensione dhe forma te vecanta, apo me seksione plotesisht te pavarura per furnizim dhe largim te ajrit.

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit: 1000 m³/h-112000 m³/h

CTA Flat

CTA FLAT eshte zgjidhje ideale per vendosje ne kulme dhe hapesira te ngushta duke mos demtuar aspektin estetik te nderteses. Ventilim, rikuperim i energjise, ftohje/ngrohje, filtrim, lageshtim, dhe qetesi gjate punes.

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit: 1800 m³/h-143000 m³/h

CTA Squared

CTA SQUARED eshte zgjidhje ideale per vendosje ne kulme dhe hapesira te ngushta duke mos demtuar aspektin estetik te nderteses. Ventilim, rikuperim I energjise, ftohje/ngrohje, filtrim, lageshtim, dhe qetesi gjate punes.

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit: 1100 m³/h-92000 m³/h

CTA Modular

5 modele te ndryshme me dimensione nga 1000 x 1000 mm deri ne 1400 x 2300 mm. Seksione modulare si: Filter G4, Filter F7, mixing box, rikuperator cross-flovv, kembyes me uje per ngrohje/ftohje, kembyes elektrik, eliminues i pikave, lageshtues, eliminues i zhurmes, ventilator.

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit: 4500 m³/h-28000 m³/h

CTA Vertical

CTA VERTICAL eshte zgjidhje ideale per kate me hapesira te ngushta.

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit: 1500 m³/h-28400 m³/h

Four KKS

Njesite per trajtimin e ajrit FOUR KKS jane te mundshme deri ne 30 modele te ndryshme. Me sasi te ndryshme te ajrit, ngrohje, ftohje, ventilim, lageshtim.

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit: 900 m³/h-106600 m³/h

Four Pool

Me njesite per trajtimin e ajrit ne hapesirat e pishinave te brendshme arrihet kontrolle absolute e lageshtise, sasia e nevojshme per ajer te fresket, kontrolle e qarkullimit te ajrit, kontrolle ne temperature te ambientit te brendshem..

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit: 3000 m³/h-24000 m³/h

Four KKS Hygienic

Njesite per trajtimin e ajrit FOUR KKS HYGIENIC, perdoren ne ndertesa spitalore, prodhime ushqimore, prodhim te barnave dhe insustrine kimike ku kriteret higjienike jane strikte. Kjo njesi mundeson largimin e baktereve, viruseve dhe siguron ajer te fresket ne sasine, temperaturen dhe lageshtine e deshiruar per ato hapesira.

Kapacitetet:
💨Sasia e Ajrit: 2400 m³/h-12000 m³/h