Thermica System

Seria Thermica System përfshinë pompat termike monobloc dhe njësinë e brendshme për ngrohje, ftohje dhe përgaditje të ujit sanitar deri në 55 °C. Klasa A e efiçiencës së energjisë përmes kompresorëve rotativ dhe këmbyesit pllakor.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:5.2kW-9.8kW
❄️Ftohje:5.2kW-9.8kW

Compact Line

Makinat ftohëse (Chillers) dhe Pompat e termike me ujë Compact Line janë zgjidhja ideale për hapësira banimi ose objekte të vogla komerciale. Kompaktësia dhe konsumi i ulët i energjisë janë përfitimet kryesore të kësaj serie, të disponueshme deri në efikasitetin e energjisë DOUBLE A CLASS me Scroll kompresorë.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:6.7kW-24.8kW
❄️Ftohje:2kW-22.44kW

SuperAqua mono

Pompat Termike Haier Super Aqua Mono shfrytëzojnë energjinë e ripërtërishme nga ajri i jashtëm, për ftohje, ngrohje dhe ngrohje të ujit sanitar. Kjo zgjidhje efiçiente dhe jo e dëmshme për ambientin ndikon në uljen e shpenzimeve të energjisë, shpenzimeve gjatë shfrytëzimit si dhe emetimin e gazërave krahasuar me format tjera të ngrohjes. Të gjitha pajisjet SuperAqua, medium punues kanë R32, i cili është vërtetuar që ka ndikim shumë më të vogël në ambient krahasuar me mediumet tjera punuese si: R410A.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:5kW-16kW
❄️Ftohje:5kW-16kW