MidyLine

Seria Midyline e pompave termike eshte dedikuar per ngrohjen, ftohjen e ambientit si dhe ngrohjes se ujit sanitar, duke siguruar ngrohje te ujit deri ne 60°C dhe temperature te jashtme punuese deri ne -20° C. Me klase te efiçiences A dhe teknologjine Aqualogik, me modulin hidraulik te integruar me pompa qarkulluese frekuentive.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:11kW-114kW
❄️Ftohje:7.3kW-101kW

AquaPlus

Pompat termike te serisë AquaPlus jane te dedikuara per ndertesat komerciale te vogla dhe te mesme si dhe industriale. Kompaktesia dhe instalimi i lehte jane karakteristika kryesore te kesaj serie. Seria ka disa modele ku mund te perfshihet teknologjia Aqualogik, si dhe te arrihet klase e eficiences A++.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:29kW-199kW
❄️Ftohje:26kW-183kW

MultiPower

Pompat termike MultiPower me efic;ience te energjise te klasit A, jane prodhuar per plotesimin e nevojave te ndertesave te mesme dhe te medha komerciale dhe industriale.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:214kW-1222kW
❄️Ftohje:96kW-1102kW

EnergyPower

EnergyPower mundeson ftohjen, ngrohjen, dhe ngrohjen e ujit sanitar ne te njejten kohe. Te dedikuara per sistem 4 gypore dhe ideale per ndertesa me kerkesa te menjehershme per ngrohje, ftohje dhe ngrohje te ujit sanitar, si hotele, apo ndertesa multifunksionale.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:52kW-1156kW
❄️Ftohje:49kW-1133kW

MaxiPower

Pompat termike MaxiPovver mbulojne nevojat e larta te energjise. Modele te vec;anta me teknologji inverter ne kompresore, pompa dhe ventilatore per efic;ience me te larte. Modelet e reja inovative me medium punues HFO-R1234ze, plotesojne kriteret strikte te rregullativave nderkom­betare te ambientit, ku potenciali per ngrohje globale eshte: GWP<1.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:225kW-1438kW
❄️Ftohje:197kW-1438kW

TurboLine

Makinat ftohese (Chiller) Turboline arrijne efic;ience te larte te klasit A. me EER dhe SEER/ESEER/IPLV, me te larte ne treg.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:246kW-1443kW
❄️Ftohje: