MRV-S

Per ndertesa te medha, zyra shumekateshe ose shtepi te reja te medha seria mini VRF e ngrohjes dhe ftohjes mund te arrije komfortin e brendshem. Nje njesi e jashtme ka mundesi te lidhet deri ne 9 njesi te brendshme.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:9.5kW-37.5kW
❄️Ftohje:8kW-33.5kW

MRV5

Deri ne 82.5 kW ne nje njesi te jashtme dhe deri ne 330 kW duke kombinuar deri ne kater njesi te jashtme. Nje njesi e jashtme mund te lidhet deri ne 64 njesi te brendshme .

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:27kW-330kW
❄️Ftohje:25.2kW-294kW

MRV5-H

Ngrohje e vazhdueshme edhe gjatë procesit të defrostit dhe në temperature të jashtme ekstreme deri në -27 në ngrohje dhe +52 në ftohje.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:25.2kW-294kW
❄️Ftohje:25.2kW-294kW

MRV5-RC

MRV5-RC siguron ngrohje dhe ftohje ne te njejten kohe per hapesira me kerkesa te ndryshme me ane te sistemit 3 gypore.

Kapacitetet:
🔥Ngrohje:25kW-276kW
❄️Ftohje:22.5Kw-252kW